Venrayse verdwijningszaak

     Venrayse verdwijningszaak

Op 31 oktober 2013 werd Marcel Heuvelmans op zijn kantoor geïnterviewd door Peel en Maas TV Venray. Dit interview vond plaats naar aanleiding van het door Marcel namens cliënt, wijlen de heer Lau G., ingediende bezwaarschrift gericht tegen de aan cliënt betekende dagvaarding. Marcel legde voor de camera uit wat deze procedure betekent en hoe dit schriftuur de procedure tegen zijn cliënt kon beïnvloeden.